Vi gjør boligbytte enkelt! Null stress! Dere flytter og vi tar oss av resten.

Vi har smarte løsninger for boligbytte, hvis du vil ha det enkelt ved salg av gammel bolig eller utleie av den nye boligen!

RomeriksHus har forståelse for at et boligskifte er krevende, og at det innebærer risiko i forhold til salg av gammel bolig.

Vårt Boligbytte-konsept er enkelt, vi kjøper din bolig når du kjøper ny bolig av oss. Du slipper usikkerhet i forhold til hvilken pris du oppnår, du slipper stress med fotografering, styling, pynting etc. før du skal legge din bolig ut for salg. Du slipper også kostnader til megler, annonsering, oppgjør etc.

Et boligbytte er som innbytte av bil, du leverer nøklene når du er klar, og flytter da rett inn i ny bolig levert av RomeriksHus.

Hva om du ser at boligen din begynner å bli utdatert, og det trengs vedlikehold. Du har kanskje litt mer eller mindre plass enn nødvendig. Mange erfarer at man bør flytte noen ganger i livet for å få avstemt hva man lagrer av ting og tang.

Mange ønsker ny bolig, men gruer seg for usikkerhet mht. flytting. Vårt alternativ med boligbytte skal gi deg en mer behagelig flytteopplevelse, uten unødig stress i forhold til salg av egen bolig.


Kort oppsummert, så fungerer boligbytte som følger:


Du finner din nye bolig hos oss,
enten blant de prosjektene som står ferdig, eller blant de som er under planlegging.

Vi kommer på besøk i din bolig, og gjennomgår boligen sammen med deg. Vi kommer med forslag til pris, evt. så spør vi en av de lokale eiendomsmeglerne i fellesskap om markedspris på din bolig.

Advokat eller megler ordner formalitetene med kjøpskontrakt på din nye bolig og salgskontrakt på din gamle bolig.

Når prosjektet er ferdig, så flytter du inn, og overleverer din bolig til oss etter at du i ro og mak har flyttet.

Dersom du vil levere din bolig med gammelt innbo som skal kastes, du vil levere din bolig uten vask, eller dersom du trenger hjelp til flytting så er dette tjenester vi kan avtale slik at dette blir enkelt for deg. Ditt fokus bør være hyggelige ting som farger, type parkett og kjøkken på din nye bolig. Ikke vask, styling og pynting av boligen du skal flytte ifra.

Vi er også fleksible dersom du endrer mening, og vil selge din bolig via megler senere i prosessen. Da blir vi enige om en kostnadsdekning på våre utlegg, og du selger boligen din på vanlig måte. Dette vil da også fungere som en forsikring, du vet hva du får, men har fortsatt muligheten til å få det litt ekstra i løpet av byggeperioden.

Ta kontakt med oss om boligbytte er interessant!

Flere av våre prosjekter på Romerike og i Glåmdalsregionen er også gunstige utleieobjekter. Vi tilbyr administrasjon av utleie, slik at avstanden til Årnes og Kongsvinger ikke er til hinder for kjøp av et gunstig utleieobjekt.

Utleiebistand fungerer som følger:

Du kjøper bolig av oss, og samtidig inngår avtale med oss om oppfølging av leieforholdet, visning ved skifte av leietaker, anbefaling av leieboer, representasjon i sameiet, delta på dugnad osv. - i praksis alt av jobb og oppfølging på stedet for å gjøre det enkelt for deg som investor. Alt til en fast pris, slik at din investering i størst mulig grad er forutsigbar.


Eksempel på utleiebistand:

Vi har nå til salgs en bolig i Vårvegen på Årnes til 2,5 mill kr. Typisk utleiepris for leiligheten er 9000 – 10 000 kr per mnd. Boligene har lave felleskostnader, og det vil ikke bli vedlikehold på mange år. Dersom vi forutsetter 110 000 kr i leie, og 10 000 kr i årlige kostnader så gir dette en netto årsleie på 100 000 kr, tilsvarende 4% avkastning på hele beløpet. Dersom du låner 75% av beløpet i banken med 2% rente, så gir det en direkte avkastning på 62 500 kr etter renter til banken, det er tilsvarende 10% årlig avkastning på egenkapital i tillegg til evt. verdistigning på boligen. Vi kan bistå med visninger, vaktmesteroppgaver etc. til en avtalt pris, slik at du kun kan sjekke at vedkommende betaler, og godkjenne leietaker som vi anbefaler. Dersom noe skjer i boligen er vi også i området for bistand. Avtalen med oss, eller våre samarbeidspartnere i lokalmiljøet kan avsluttes på kort varsel dersom du ønsker å ta større del i utleievirksomheten selv.

Legg også merke til at kjøp og finansiering av sekundærbolig utenfor Oslo er gunstig, da du kan oppnå en større andel lån i forhold til egenkapital. Vi har god kontakt med lokale banker som kan finansiere ditt boligkjøp.

Merk at risikoen er fortsatt din i forhold til leietaker, rentenivå osv. Vi bistår deg slik at du skal få en best mulig investering med minst mulig jobb.

Ta kontakt med oss om utleiebistand er interessant!

Det å kjøpe ny bolig er gjerne en av de  største beslutningene du tar i løpet av livet. Vi ønsker ikke at du skal angre deg, og tilbyr derfor fleksibiliteten RomeriksHus Prøvebo på utvalgte boliger.

Prøvebo er enkelt! Du finner en bolig som er ferdigstilt blant våre prosjekter. Vi inngår en leiekontrakt for en avtalt periode, og du gis en rett til å kjøpe boligen innenfor avtalt tidsperiode til avtalt pris. Vi gir deg 50 % av innbetalt husleie i fradrag på kjøpesummen på boligen ved kjøp etter en avtalt tidsperiode.

Dersom du ikke ønsker kjøp av boligen, så kan du flytte ut iht. vilkår avtalt i leiekontrakten uten ytterligere forpliktelser om kjøp.

Fleksibilitet er viktig, og Prøvebo vil f.eks. være et godt alternativ dersom du er i en pågående skilsmisse situasjon, hvor det er uklart i forhold til flytting, deling osv.

RomeriksHus Prøvebo er også et godt alternativ dersom dere er nye samboere og ønsker å kjøpe bolig sammen, men for å teste samboerskapet så er en periode med leie et godt alternativ.

Ta kontakt med oss om RomeriksHus Prøvebo er interessant!

RomeriksHus ønsker å være Norges mest fleksible boligutvikler. Spør oss om finansiering!

Dersom situasjonene tilsier at det mangler noe finansiering etter banklån for å kunne kjøpe drømmeboligen, tilbyr vi derfor kreditt på deler av boligkjøpet.

Det kan være situasjoner hvor en av partene er student, og inntekten er lav i en periode, du er imellom to jobber eller har utfordringer med salg av eksisterende bolig. Snakk med oss om dette, og vi finner en løsning, da gjerne sammen med din bank. Vi har også gode bankkontakter som vi kan formidle. De ulike bankene vurderer din lånesøknad ulikt, og løsningen kan være et bankbytte for å realisere din boligdrøm.

Ta kontakt med oss om Toppfinansiering er interessant!

RomeriksHus bistår gjerne våre boligkjøpere med flytting.

Det er en rekke ting som skal på plass i en flytteprosess, og vi ønsker at du som boligkjøper skal oppleve flytteprosessen som noe positivt. Vi kan være din prosjektleder i flytteprosessen, eller vi kan bistå med flytting av møbler, utvask av tidligere bolig, eller andre praktiske gjøremål som du trenger hjelp til ved flytting. Spør oss om dette når du kjøper bolig av oss.

Ta kontakt med oss om Flyttehjelp er interessant!

Med våre konsepter innenfor boligbytte, utleiebistand, prøvebo, toppfinansiering og flyttehjelp skal vi gi deg en boligbytteopplevelse så god at du også anbefaler oss til andre som søker ny bolig. Ta en prat med oss først dersom du vurdere bytte av bolig eller kjøp av ny bolig.