RomeriksHus, skaper gode bo-opplevelser

Forretningside:

Gode bo-opplevelser, tilpasset ulike målgrupper, kvalitet og design til rett pris.

RomeriksHus AS forestår prosjektutvikling fra tomt til ett-årsbefaring med fornøyd sluttkunde.

RomeriksHus har geografiske nedslagsfelt langs toget og glomma fra Sørum til Kongsvinger. Med Øvre Romerike som prioritert område. Nærhet til prosjektet og tilstedeværelse under byggeprosessen opplever vi som kritisk for beste resultat av byggeprosessen.

RomeriksHus skal levere gode bo-opplevelser som igjen legger rammen for god livskvalitet for boligkjøperne.


Våre 10 mål:

1 / Vi skal være fremtidsrettede og nyskapende

2 / Våre løsninger optimaliserer tomt og bolig, også til beste for samfunnet for øvrig.

3 / Vi skal tørre å tenke annerledes,

4 / Vi skal levere løsninger som skaper begeistring på ett-års befaring.

5 / Våre boliger skal være praktiske, funksjonelle og optimalisert mot tenkt målgruppe i prosjektet.

6 / Prosjektene skal gjennomføres med utvalgte samarbeidspartnere og kvalitetsbevisste leverandører som skal være like forhøyd som våre sluttkunder.

7 / Vi streber etter effektiv prosjektgjennomføring, hvor vi skal bli litt bedre hver gang

8 / Vi skal alltid imøtekommer kunder, samarbeidspartnere, leverandører, naboer og samfunnet for øvrig uten langvarige og kostbare konflikter i rettsvesenet.

9 / Vi er engasjerte og dedikerte til oppgaven

10 / Romerikshus skal skape verdier, da mener vi at både våre kunder og leverandører skal oppleve at vårt samarbeid er lønnsomt.

Hvem er vi?

Ole Albert Bøhn og Jørgen Bøhn er initiativtakerne bak RomeriksHus. Idéen var enkel, optimal tomteutvikling og sentrumsnært slik kunden vil ha det. Vi er nå fire engasjerte eiendomsutviklere som skaper gode bo-opplevelser for våre kunder.

Jørgen Bøhn er utdannet Siviløkonom med flere års erfaring fra eiendomsutvikling og eiendomsdrift. Jørgen har lang erfaring som konsulent og har effektiv prosjektgjennomføring som fokus.
Kontaktinformasjon: jorgen@eigercorp.no, eller tlf 900 700 67

Ole Albert Bøhn er utdannet Siviløkonom med lang erfaring fra varehandel. Ole Albert er vår beste innkjøper etter over 10 års innkjøpserfaring fra NorgesGruppen. Ole Albert driver også Greni Gård i Nes Kommune, og er selvfølgelig opptatt av utvikling i egen kommune.
Kontaktinformasjon: grenigaard@gmail.com, eller tlf 911 05 155

Geir Helge Jacobsen er utdannet elkraft ingeniør i tillegg til teknisk fagskole ekom. Han er Autorisert installatør og daglig leder i Installatør bedriften Jens Dahl AS på Kongsvinger. Han har høy kompetansen innenfor sitt fag, og bidrar sterkt til de gode fremtidsrettede løsningene i våre boligprosjekter.
Kontaktinformasjon: ghjeiendom@hotmail.no, eller tlf 957 83 726

Pål Nedrelid er utdannet Sivilingeniør og har jobbet i olje og gass industrien i 29 år. Med god teknisk kompetanse og erfaring fra komplekse prosjekter er Pål et viktig tilskudd til vårt team


Vi er alle oppvokst langs med Glomma (Kongsvinger og Nes Kommune) og vi har et felles ønske om å bidra til boligutvikling i et flott område. Med røtter fra landbruket gir det motivasjon å bygge boliger der boliger skal bygges slik at de unike landbruksarealer i distriktet kan bevares for våre etterkommere.

Vi tror også på at lokale utførende entreprenører i samspill er mest lønnsomt for alle, og at det igjen gir gode prosjekter.